Wie zijn we

Het site-adres is: https://www.bedebe.nl/ooievaar.

Persoonsgegevens

Jouw gegevens (indien je deze invult in het contact formulier) worden gebruikt om via de e-mail te kunnen reageren op door jouw gestelde vragen en/of opmerkingen.

Jouw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een e-mail adres. Daarna worden deze bewaard in een versleuteld bestand lokaal op mijn desktopcomputer. Dat bestand verwijder ik jaarlijks definitief.

De formulier-plugin gebruikt in deze site bewaart standaard automatisch alle ingevulde formulieren. Deze gegevens (die dus online op de webhost server achterblijven) zullen geregeld worden opgeschoond.

Je behoud het recht voor om zonder opgaaf van reden al jouw geregistreerde gegevens te laten vernietigen.

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bedebe.nl.